kryzys wieku średniego u mężczyzny

Czy kryzys wieku średniego jest aż taki bolesny?

Temat kryzysu średniego najczęściej traktowany jest z przymrużeniem oka i bywa też tematem żartów i anegdot. Problemy z nim związane w zasadzie dotyczą obu płci, jednak każdy, słysząc pojęcie kryzys wieku średniego, zazwyczaj wyobraża sobie mężczyznę uwikłanego w różnego rodzaju problemy egzystencjalne. Nie wiadomo skąd się to bierze, możliwe, że na taki stan rzeczy wpływa społeczne przyzwolenie na poszukiwanie nowego ja przez mężczyzn w średnim wieku. Kobiety w podobnej sytuacji zazwyczaj stają się przedmiotem osądzania.

W jakim momencie życia może pojawić się kryzys wieku średniego?

Problemy związane z tak zwanym kryzysem wieku średniego, pojawiają się mniej więcej w hipotetycznej połowie życia, a więc w wieku około 35-45 lat. Mogą się też pojawić wcześniej lub później, wszystko zależy do indywidualnego przypadku. Kryzys wieku średniego wiąże się, ze świadomością przemijania, z poczuciem spełnienia w życiu albo z jego brakiem, z tęsknota za młodością, z niezrealizowanymi planami i ambicjami. Przeważnie osoba w średnim wieku dokonuje podsumowania swoich osiągnięć i przeżyć i dochodzi do wniosku, że chce czegoś więcej.

Jakie objawy może mieć kryzys wieku średniego?

Oznaki kryzysu bywają różne. Można się pokusić o wyodrębnienie tych najbardziej typowych. Jak zwykle w takich przypadkach, część z nich jest pozytywna i inne mogą negatywne, lub nawet destrukcyjne skutki. Pozytywnym objawami jest na przykład znalezienie sobie nowej pasji. Niekiedy człowiek na półmetku życia dochodzi do wniosku, że przeżył już tyle a nie zrealizował pewnych marzeń, na które zazwyczaj nie było czasu i pieniędzy. Zarówno kobieta, jak też mężczyzna w średnim wieku, posiadają już ustabilizowane życie zawodowe. Na dodatek dzieci nie wymagają już takiej uwagi jak wcześniej. Właśnie wtedy przychodzi czas na realizację marzeń.

Kryzys wieku średniego może również objawiać się zwiększonymi staraniami o zdrowie i kondycję. Często właśnie wtedy zaczyna się uprawiać jakiś sport. Może też wystąpić tak zwane wypalenie zawodowe i chęć robienia czegoś innego, niż dotychczas. Często też dochodzi do zerwania toksycznych relacji, co znacznie poprawia samopoczucie.

Czy kryzys wieku średniego bywa niebezpieczny?

Wszelkie niebezpieczeństwa, które charakteryzują kryzys wieku średniego, biorą się z chęci szybkich zmian w życiu rodzinnym. Niekiedy taka osoba dochodzi do wniosku, że pożycie z dotychczasowym partnerem było niekompletne. Czasem też długoletni partner odbierany jest jako ktoś nudny a nawet toksyczny. Mogą też przyjść refleksje typu „tyle już się przeżyło, ale to nie było to, co pokazuje się w mediach czy słyszy się od innych”. Stąd już krok do zdrad. Do nielojalności doprowadzić może również potrzeba ciągłego dowartościowania się.

Jak radzić sobie z kryzysem wieku średniego?

Kryzys wieku średniego, zwłaszcza ten dostarczający problemów, warto przepracować z terapeutą. Świadome podejście to tego, co dzieje się aktualnie w umyśle, może pomóc w wyborze nowych dróg aktywności, jak również w zrozumieniu pewnym mechanizmów mentalnych. Odpowiednia terapia pozwala też na zaakceptowanie zmian, które z wiekiem następują w człowieku.